Nowa wersja Comarch ERP Optima 2018.2.1!

Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to dostosowanie programu do zmian w przepisach prawnych oraz nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność systemu

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Umożliwiono wysyłkę plików JPK dla osób fizycznych bez podpisu kwalifikowanego.
 • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-28(20), PIT36(25), PIT-36L(14), PIT-37(24) wraz
  z odpowiednimi załącznikami.
 • Umożliwiono naliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
  z uwzględnieniem podziału przychodów i koszów na kapitałowe oraz pozostałe.
 • W Ewidencji ryczałtowej dodano możliwość prowadzenia ewidencji przychodów
  najmu prywatnego w stawce 12,5%.
 • Dostosowano wydruki Zaświadczenie Z-3 (dla pracowników) i Zaświadczenie Z-3a (dla zleceniobiorców) do nowych wzorów opublikowanych na stronie ZUS.

Nowości Comarch ERP Optima 2018.2.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Udostępniono kolejne wydruki Eko – Faktura: (Eko – Faktura zaliczkowa: Wzór standard, Duplikat, Eko – Faktura finalna: Wzór standard, Duplikat, Eko – Faktura Marża: Wzór standard, Duplikat, Eko – Korekta zbiorcza: Wzór standard, Duplikat).
 • Na dokumentach RO wczytanych z Comarch e-Sklep dodano osobną zakładkę
  e-Sklep, na którą przenoszone są dodatkowe informacje związane z danym zamówieniem. Wprowadzono także możliwość ustalenia statusu dostawy i statusu płatności na zamówieniach z Comarch e-Sklep.
 • Wprowadzono nowy algorytm bilansowania nadgodzin dobowych
  i średniotygodniowych
   z uwzględnieniem wielomiesięcznych okresów rozliczeniowych.
 • Dodano możliwość porównania wprowadzonych zmian na formularzu danych kadrowych pracownika w zestawieniu z poprzednim jego zapisem historycznym.