Poznaj możliwości OptiMED 24

       Gabinet – EDM

    Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji medycznej pacjenta w formie elektronicznej:

   • elastyczne tworzenie i dostosowywanie szablonów kart wizyty do potrzeb lekarza oraz danej specjalności
   • wystawianie i wydruk recept i skierowań, możliwość dołączenia zewnętrznej dokumentacji medycznej do systemu
   • dostęp do słownika kodów ICD-9, ICD-10 i aktualnej bazy leków
   • możliwość sygnowania wytworzonej dokumentacji podpisem elektronicznym

 

 

      Rejestracja

  Szybka i prosta rejestracja pacjentów na wizyty:

   • obsługa rejestracji bezpośredniej i telefonicznej
   • internetowa rejestracja na wizytę (e-rejestracja)
   • wysyłka powiadomień (SMS, e-mail) o statusie wizyty
   • integracja z eWUŚ
   • tworzenie grafików pracy, efektywne zarządzanie pracą personelu medycznego
   • zmiana terminu wizyty metodą przeciągnij i upuść
   • wystawianie dokumentów sprzedażowych
   • dodawanie zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta
   • planowanie cyklu rehabilitacji i rejestracja do medycyny pracy

 

 

Rozliczenia z NFZ

  Szybkie i zautomatyzowane prowadzenie rozliczeń z NFZ dedykowane jednostkom świadczącym usługi z   zakresu m.in. POZ, KAOS, AOS, stomatologii:

   • import kontraktów NFZ, rozliczanie i sprawozdawanie przez Internet
   • automatyzacja procesu rozliczania
   • wykrywanie i sygnalizowanie błędnie wprowadzonych danych
   • sprawna korektę rozliczeń
   • bieżąca aktualizację systemu do obowiązujących regulacji NFZ

 

 

Rehabilitacja

   • Przyjazna dla użytkownika opcja planowania cyklów rezerwacji: cyklu wizyt dla danego pacjenta z uwzględnieniem liczby niezbędnych powtórzeń, czasu trwania zabiegów oraz przerw między kolejnymi zabiegami.
   • Optymalne planowanie zabiegów z odpowiednim wykorzystaniem bazy sprzętowej i personelu.
   • Szybka realizacja zleconych świadczeń.

 

 

Punkt Pobrań

   • Zarządzanie zleceniami na badania laboratoryjne.
   • Obieg dokumentacji w postaci elektronicznej zintegrowany z Modułem Gabinet i Rejestracja.
   • Wyszukiwanie zleceń oraz rejstracja pobranych materiałów.
   • Możliwość wykorzystania czytników kodów paskowych.
   • Moduł w pełni zintegrowany z popularnymi w Polsce systemami laboratoryjnymi.

 

 

Medycyna Pracy

   • Kompleksowa obsługa świadczeń z zakesu medycyny pracy.
   • Szybki dostęp do dokumentacji pacjenta oraz planowanych specjalistycznych konsultacji.
   • Generowanie zleceń, skierowań i recept oraz dokumentów niezbędnych do orzecznictwa.
   • Sprawna rejestracja pacjentów.

 

 

Cenniki i Pakiet

   • Tworzenie, definiowanie i zarządzanie cennikami, pakietami medycznymi, słownikami świadczeń, umowami z kontrahentami, promocjami i rabatami.
   • Zarządzanie świadczeniami przysługującymi w ramach pakietów medycznych (np. abonament, prywatne ubezpieczenie, świadczenia medycyny pracy).
   • Masowe operacje na cennikach i pakietach, pozwalające na optymalizacje czasu pracy.

 

 

Finanse

   • Wystawianie dokumentów sprzedażowych (rachunków, faktur, paragonów).
   • Integracja i obsługa drukarek fiskalnych.
   • Możliwość integracji z Comarch ERP Optima.

 

 

Prowizje

   • Indywidualne rozliczanie pracowników w systemie prowizyjnym na podstawie zrealizowanych świadczeń medycznych.
   • Automatyczne obliczanie prowizji (w modelu ryczałtowym, na podstawie udziału w przychodach lub zyskach).

 

 

Analizy i Raporty

Sprawne zarządzanie placówką medyczną i efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.

   • Dostęp do pakietu zdefiniowanych raportów, tworzenie indywidualnych, zaawansowanych analiz i zestawień w oparciu o dane zgromadzone w systemie.

 

 

Administracja

Pełna konfiguracja oprogramowania:

   • ustawienie parametrów systemu
   • konfiguracja wymiany danych z systemami zewnętrznymi
   • określenie uprawnień użytkowników
   • aktualizacja systemu do nowych wersji
   • definiowanie szablonów karty wizyty
   • aktualizacja słowników i bazy leków