Ochrona informacji

Czy wiesz, że?

  • zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883), Generalny Inspektor ma prawo do skontrolowania Twojej firmy pod kątem zgodności przetwarzania danych z wymogami ustawy?
  • A czy wiesz, jakie są konsekwencje braku zgodności?


Czy wiesz, że..

  • zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu Karnego za używanie pirackich aplikacji na firmowych komputerach zawsze odpowiedzialny jest pracodawca, nawet, jeśli pracownik korzysta z nich bez jego wiedzy a podczas kontroli Policji cały sprzęt może zostać zarekwirowany uniemożliwiając prowadzenie działalności?
  • Czy masz pewność, że wykorzystywane w firmie oprogramowanie jest legalne a pracownicy nie mają na dyskach np. plików mp3?


Czy wiesz, że?

  • prawie połowa firm na świecie, doświadczyła w minionym roku utraty danych? Np. dokumentów służbowych, emaili, baz danych. Czy wiesz, że w większości przypadków, przyczyną była awaria dysku twardego, działanie wirusów lub błąd pracownika?
  • Czy Twoja firma gotowa jest na awarię i szybkie odtworzenie baz danych i plików z kopii bezpieczeństwa?