Kopia bezpieczeństwa

To usługa, która pozwalająca zyskać kontrolę nad ryzykiem utraty ciągłości działania na skutek awarii systemu informatycznego, kradzieży sprzętu lub błędu pracownika. Projekt polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy, po której proponujemy rozwiązania OpenSource, ? czyli darmowe, które pozwalają przygotować się na wypadek niespodziewanej awarii sprzętu lub jego kradzieży. W ramach współpracy zaprojektujemy i wdrożymy system regularnych kopii zapasowych oraz zapewnimy stały monitoring ich poprawnego wykonywania poprzez zautomatyzowane funkcje raportowania email.